Педсовет

Тематика педагогических советов

2021 – 2022 учебный год

1.

1.Аналіз работы школы за 2020-2021 навучальны год.

2.Зацвярджэнне плана работы школы на 2021-2022 навучальны год.

3.Зацвярджэнне педагагічнай нагрузкі настаўнікаў на 2021-2022 навучальны год.

4.Аб асаблівасцях арганізацыі адукацыйнага працэсу ў 2021-2022 навучальным годзе.

 

Жнівень

Пазняк В.М.

 

Пазняк В.М.

 

Пазняк В.М.

Домась А.Ю

Кот Н.У.

2.

1. Аб выніках адукацыўнага працэсу за І чвэрць.

2. Аналіз стану здароўя вучняў і меры ўдасканалення здароўезберагаючага асяроддзя ўстановы адукацыі ва ўмовах распаўсюджання COVID-19.

3.Аб выніках праверкі школьнай дакументацыі.

4. Аб выніках ЦТ і занятасці выпускнікоў 2021 года.

 

Кастрычнік

Класныя кіраўнікі

 

Пазняк В.М.

 

Домась А.Ю

Кот Н.У.

3.

Кантрольна - ацэначная дзейнасць настаўніка як неабходная ўмова кіравання якасцю адукацыі.

1. Сучасныя падыходы да праблемы арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці вучняў у школе.

2.  Аб'ектыўнасць адзнак прамежкавай атэстацыі як граматная кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка пачатковых класаў.

3. Эфектыўная арганізацыя паўрочнага кантролю на ўроках рускай мовы і літаратуры як сродак павышэння пазнавальнай актыўнасці вучняў.

4. Уплыў стылю працы настаўніка на ацэначную дзейнасць.

5. Якасць арганізацыі адукацыйнага працэсу і кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўнікаў на ўроках замежнай мовы.

6. Псіхалагічныя аспекты ацэньвання дзейнасці вучняў. Вынікі анкетавання "Што значыць для мяне школьная адзнака?"

7. Выяўленне тыповых суб'ектыўных памылак пры ажыццяўленні кнтрольна-ацэначнай дзейнасці (праца ў групах).

Студзень

 

Домась А.Ю

 

Пазняк Л.С.

 

Шляжка А.А.

 

Кот І.А.

 

Домась А.Ю.

 

Шадрына Ю.А.

 

Домась А.Ю.

4.

Прафесійная кампетэнтнасць класных кіраўнікоў як найважнейшая ўмова іх творчага самаразвіцця.

 1. Узаемадзеянне школы з сацыянальна-культурным асяроддзем у развіцці сацыяльна-значнай кампетэнцыі вучняў.

 2. Новыя выхаваўчыя тэхналогіі. Сям'я і школа: шляхі эфектыўнага супрацоўніцтва ў сучасных умовах.

3. Роля школы ў развіцці сацыяльнай паспяховасці вучняў у сучасным грамадстве.  

4. Сацыяльная інклюзія во ўстанове адукацыі. Аб рабоце па прафілактыцы злачанстваў і правапарушэнняў.

 

 

Сакавік

 

Кот Н.У.

 

Піліпчук Г.М.

 

Шадрына Ю.А.

Гацуковіч Т.М.

5.

1. Аб выніках вучэбнага года і перводзе вучняў 1-8 класаў.

2. Аб допуску вучняў 9 і 11 класаў да выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі.

3.Аб выніках праверкі дасягненняў вучняў профільнай групы 11 класа па беларускай і англійскай мовах.

4.Аб выніках праверкі якасці адукацыйнага працэсу па біялогіі ў 6-11 класах.

 

Май

Класныя кіраўнікі

Домась А.Ю.

 

Домась Е.Ю.,

 

Домась А.Ю.

6.

1. Аб выніках выпусных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, выдачы пасведчанняў.

2. Аб выніках выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, выдачы атэстатаў.

3. Аб якасаці адукацыі ў школе за 2021-2022 навучальны год.

4. Аб пераводзе вучняў 10 класа.

 

Чэрвень

 

Домась А.Ю.

Домась А.Ю.

Домась А.Ю.

 

Домась А.Ю.