Педсовет

Тэматыка педагагічных саветаў

на 2023/2024 навучальны год

1.

1. Аналіз дзейнасці школы: прыярытэтныя напрамкі работы, праблемы і шляхі іх вырашэння.

Жнівень

 

Пазняк В.М.

 

2. Задачы, перспектывы развіцця і прагнозныя паказчыкі дзейнасці ў новым навучальным годзе. Зацвярджэнне гадавога плана работы на 2023/2024 навучальны год.

Жнівень

Пазняк В.М.

 

3. Узгадненне размеркавання колькасці і пераліку факультатываў, заняткаў па інтарэсах, планаў работы розных служб.

Жнівень

Домась А.Ю.

 

4. Узгадненне адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых)  у рамках вучэбнага прадмета “Працоўнае навучанне” па спецыяльнасцях  “Кветачніца” на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Жнівень

Домась А.Ю.

 

5. Зацвярджэнне педагагічнай нагрузкі настаўнікаў.

Жнівень

Пазняк В.М.

Домась А.Ю.

6. Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў 2023/2024 навучальным годзе.

Жнівень

Кот Н.У.

7. Аб адзіных падыходах да афармлення школьнай дакументацыі.

Жнівень

Домась А.Ю.

 

2.

Лабараторыя нявырашаных праблем: удасканаленне работы з высокаматываванымі вучнямі ў рамках адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі.

1. Сістэма работы педагагічнага калектыву з высокаматываванымі вучнямі: рэаліі, праблемы, перспектывы.

Лістапад

Нам. дырэкт. па вуч. рабоце

Домась А.Ю.

 

2. Эфектыўныя метады і прыемы  работы з высокаматываванымі  вучнямі ў  пачатковых класах.

Лістапад

Латышэвіч Т.І.

 

3. Эфектыўныя метады і прыемы  работы з высокаматываванымі  вучнямі на ўроках хіміі і біялогіі.

Лістапад

Казлоўская А.А.

4. Эфектыўныя метады і прыемы  работы з высокаматываванымі  вучнямі на ўроках замежнай мовы.

Лістапад

Кот І.А.

 

5. Псіхалагічнае суправаджэнне работы з высокаматываванымі вучнямі.

Лістапад

Шадрына Ю.А.

6. Работа ў групах. Распрацоўка рэкамендацый настаўнікам і класным кіраўнікам па рабоце з высокаматываванымі вучнямі.

Лістапад

Домась А.Ю.

3.

Фарміраванне маральных ідэалаў і духоўна-каштоўнасных арыентыраў у працэсе асваення гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа.

1.Актуальнасць  выкарыстання гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі ў працэсе фарміравання духоўна-каштоўнасных арыенціраў у сучасных школьнікаў.

Сакавік

Нам. дырэкт. па вых. рабоце

Кот Н.У.

2. Гісторыка-культурная спадчына Рэспублікі Беларусь як сродак фарміравання духоўна-каштоўнасных арыенціраў і маральных ідэалаў вучняў на ўроках гісторыі.

Сакавік

Лукашэвіч  С.М.

 

3. Сістэма работы школы па фарміраванні мадэлі грамадзяніна-патрыёта.

 

Сакавік

Доўжык І.М.

 

4. Шлях да духоўнасці. Роля класнага кіраўніка ў фарміраванні духоўна-маральных каштоўнасцей вучняў.

Сакавік

Домась Я.У.

 

5. Асновы маральнасці малодшых школьнікаў.                 

Сакавік

Стаскевіч В.В.

6. Маральныя асновы сямейнага выхавання.

Сакавік

Шадрына Ю.А

 

4.

1. Аб допуску вучняў ХІ класа да кваліфікацыйнага экзамену па завяршэнні засваення адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых)  у рамках вучэбнага прадмета “Працоўнае навучанне” па спецыяльнасцях  “Рабочы зяленага будаўніцтва” і “Памочнік выхавальніка” на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Май

Домась А.Ю.

 

2. Аб допуску вучняў  XІ класа да цэнтралізаваных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхаванні на ІІІ  ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Май

Домась А.Ю.

 

 5.

1.Аб выніках вучэбнага года  і пераводзе вучняў  I – VIII класаў.

Май

Класныя кіраўнікі

2. Аб допуску вучняў  IX класа да выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхаванні на ІІ  ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Май

Домась А.Ю.

3.  Аб выніках кваліфікацыйнага экзамену  па прафесійным навучанні  на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі і выдачы пасведчанняў.

Май

Домась А.Ю.

 

4. Аналіз вынікаў праверкі стану выкладання фізічнай культуры і здароўя і якасці ведаў па прадмеце.

Май

Пазняк В.М.

 

6.

1.Аб выніках выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, выдачы пасведчанняў.

Чэрвень

 

Домась А.Ю.

 

2. Аб выніках цэнтралізаваных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, выдачы сертыфікатаў і  атэстатаў.

Чэрвень

Домась А.Ю.

 

3.Аб якасці адукацыі ў школе за 2023/2024 навучальны год.

Чэрвень

Домась А.Ю.

4. Аб пераводзе вучняў X класа.

Чэрвень

Домась А.Ю.

 

Ещё в этом разделе